无忧无虑中学语文网

首页 | 试卷下载 | 课件下载 | 教案教学 | 教学素材 | 作文中心 | 备课 | 中考 | 高考 | 学习频道 | 教师频道 | 课外读物 | 会员区


  您的位置试卷下载 >>高一年级下 >>课文练习 >>
《兰亭集序》能力检测
作者:   加入日期:06-04-07


《兰亭集序》

 1.写出下列红色字的汉语拼音:
 ①岁在(  )丑   ②会稽(  )(  )山阴
 ③修(  )事也   ④流觞(  )水
 ⑤放浪形(  )   ⑥若合一( 
 ⑦临文嗟悼(  )( 

 2.解释下列红色字:
 ①于会稽山阴之兰亭 (   )
 ②列坐其次    (   )
 ③可乐也    (   )
 ④不知老之将至  (   )
 ⑤况修短随,终于尽 (   ) (   
 ⑥每览昔人兴感之由  (   )
 ⑦不能之于怀   (   )
 ⑧固知死生为虚诞  (   )
 ⑨彭殇为妄作   (   )

 3.下列红色字意思不同于其他两项的是:
  ┏ A 虽无丝竹管弦
 之┫ B 仰观宇宙
  ┗ C 放浪形骸
  ┏ A之所欣,俯仰之间,已为陈迹
 向┫ B沛公北
  ┗ C望洋若而叹

 4.默写:
 (1)是日也,______________________________________________,信可乐也。
 (2)写出文中谈“人之相与”的两种形式:____________________________


 5.加标点
 性 之往

 尝 为五 来羲

《阿房宫赋》

 1.下列红色字注音正确的一项是
 A.渭流zhǎng)腻  不jì)何虹  骊lì)山
 B.妃bīn)媵嫱  niǎn)来于秦  囷qūn)焉
 Cpiáo)掠其人  弃掷逦yǐ)  zī)铢必较
 D.直栏横jiàn)  在( yǔ )粟粒  管弦(ōu)

 (1)正确项是:( 
 (2)请指出其他项的错误,并改正:(___________________________ )

 2.请解释下列红色的字:
 ①六王毕    (   
 ②蜀山兀    (   
 ③直咸阳    (   
 ④不何虹    (   
 ⑤秦宫人    (   
 ⑥雷霆惊    (   
 ⑦不知其所也  (    (   
 ⑧秦人之,亦不甚惜 (   

 3.请写出下列红色词的意义和用法。
 ①辞楼下殿,来于秦 (   
 ②弦,为秦宫人 (   
 ③秦者秦也,非天下也 (   
 ④后人哀之而不之  (   

 4.解释下列红色词:
 ⑴固
 ①独夫之心,日益骄
 ②沛公默然,曰:“不如也。”
 ③秦孝公据崤函之

 ⑵一
 ①六王毕,四海
 ②合从缔交,相与为
 ③固知死生为虚诞
 ④所以兴怀,其致

 ⑶举
 ①戍卒叫,函谷
 ②所佩玉玦以示之者三
 ③一隅不以三隅反,则不复也

 ⑷使
 ①使负栋之柱,多于南亩之农夫
 ②使六国各爱其人
 ③沛公左司马曹无伤使人言于项羽曰

 5.填空:
 (1)二川__________,流入宫墙。五步一楼,十步一阁;________________________________________________。盘盘焉,囷囷焉,________________________________ 。
 (2)嗟乎!一人之心,千万人之心也。秦爱纷奢,人亦念其家。奈何_______________________?使负栋之柱,多于南亩之农夫;____________,多于机上之工女;____________________________________,多于周身之帛缕;_____________,多于九土之城郭,______________,多于市人之言语。

 参考答案:
 《兰亭集序》
 1.①guǐ kuàī jī xì qū hái qì jiē dào
 2.①聚集②旁边,水边③实在④竟,乃⑤造化,指自然;至,及⑥原因⑦明白⑧把……看作一样⑨把……看作相等

 3
 之,CAB定语后置的标志,C的)
 向,AA过去,从前,BC面对)
 4
 (1)天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱
 (2)或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外
 5.性爱鹅,会稽有孤居姥养一鹅,善鸣,求市未能得,遂携亲友命驾就观。姥闻羲之将至,烹以待之,羲之叹惜弥日。又山阴有一道士,养好鹅,羲之往观焉,意甚悦,固求市之。道士云:“为写《道德经》,当举群相赠耳。”羲之欣然写毕,笼鹅而归,甚以为乐。其任率如此。尝诣门生家,见棐几滑净,因书之,真草相半。后为其父误刮去之,门生惊懊者累日。又尝在蕺山见一老姥,持六角竹扇卖之。羲之书其扇,各为五字。姥初有愠色。因谓姥曰:“但言是王右军书,以求百钱邪。”姥如其言,人竞买之。他日,姥又持扇来,羲之笑而不答。其书为世所重,皆此类也。每自称“我书比钟繇,当抗行;比张芝草,犹当雁行也”。曾与人书云:“张芝临池学书,池水尽黑,使人耽之若是,未必后之也。”羲之书初不胜庾翼、郗愔,及其暮年方妙。尝以章草答庾亮,而翼深叹伏,因与羲之书云:“吾昔有伯英章草十纸,过江颠狈,遂乃亡失,常叹妙迹永绝。忽见足下答家兄书,焕若神明,顿还旧观。”

 《阿房宫赋》
 1.(1D2)骊(lí)嫔(pín)剽(piāo
 2.①完结②光秃③趋向④雨雪停止,天放晴⑤成为⑥忽然⑦远得没有尽头,遥远;到,往⑧看待
 3.①乘辇,名作状②在早晨,在晚上,名作状③族灭,名作动④以……为镜,意动
 4
 ⑴①顽固 ②原本 ③险固的地势
 ⑵①统一 ②一体,整体 ③把……看作一样 ④一样,一致
 ⑶①攻占 ②举起 ③举出,提出
 ⑷①致使,让 ②假使 ③派遣
 5
 ⑴溶溶;廊腰缦回,檐牙高啄;各抱地势,钩心斗角;蜂房水涡,矗不知其几千万落
 ⑵取之尽锱铢,用之如泥沙;架梁之椽;钉头磷磷,多于在庾之粟粒;瓦缝参差;直栏横槛;管弦呕哑

阳台记

高一(2)易安

 我喜欢一切有生命的东西。我对生物组培室中饲养的小白鼠情有独钟;我曾经饶有兴趣地近距离观察正在吸我的血的蚊子;我对电视里介绍的蜘蛛、蝙蝠、狼和鳄鱼充满了好感;夏天,我不忘给那株生在我家门口石阶缝中的小草浇水;出行时,我久久注视着道路旁的树木,思索着那笔挺坚实的树干中栖息着怎样的灵魂。

 我喜欢在泥土中埋上一颗不知名的种子,耐心地等着它,等到那粘着泥土的绿色破土而出,慢慢扬起头颅,面对太阳骄傲地舒展着自己的臂膊。

 正因为此,物价的阳台成了我的花园,重峦叠嶂的花盆中竞相生长着各种植物。我想,我对这些植物的种植只能叫做栽培而不能教养花。因为养花大抵是为了陶冶性情,装饰居室,我的“栽培”却只能算是一种特别的嗜好,再说了,我养的也不都是花。

 我几乎种过所有能找到的种子。我种植在妈妈炒菜时抢救下来的苦瓜籽,它真的发芽了,而且顺着阳台上的塑料绳一路攀援,到夏天开出黄色的小花,还结了拇指大的小苦瓜。我把生瓜子埋在花盆里,直到它长成一米多高、摇摇欲坠的向日葵。我种土豆,欣赏它那毛茸茸的枝干;也种花生,为那椭圆形的叶片感到有趣。现在,我种的红豆正在花盆里茁壮成长。但是,最令我引以为豪的还是两年前种植的朝天椒。在两年前的寒冷的冬季,阳台上的辣椒茎叶已经发黑死亡,让我伤心了一阵子。春天来了,那枯黑的老枝上竟又长出了嫩绿的新叶,不久就开了小白花,结了辣椒。从此它开花不断,今年一冬它都开着花、结着实——炒菜时要辣椒,我就从花盆里摘几根红透了的用——要知道,书上说,辣椒可是一年生草本植物。

 我养的花草从不施肥,也不修整,以致它们大都“疏影横斜”、“徜徉肆恣”。只有当谁疯长起来,我才忍痛剪枝。我也不除杂草,我欢迎所有从花盆里长出来的东西。

 所谓杂草,大概就是指不知名的草木了。比如说花盆里种的是郁金香,长出来的却是对生的绿叶,那就是杂草无疑了。我的花盆里就曾经冒出来一株“黑户”,我没舍得将它除去,反觉得那鸡心状的嫩叶颇为可爱,而且还散发出一种淡淡的草木香气。在它长出后的两个星期,我断言这是香椿。随着时间的推移,嫩叶长大,那香气竟也无影无踪。于是我想,这大概是许久以前埋下的一株土豆(那时还没种土豆,不知道土豆茎叶是什么样子的)。它长得很快,到了冬天就长了半米高——土豆似乎是长不了这么高的。在此后很长一段时间内,我都称它为“什么都不是”,“什么都不是”到了去年夏天居然开出了漂亮的粉红色喇叭状的小花,不久又结出了黑色的种子。一粒粒小圆球上凹凸不平,像一颗颗地雷。原来,这种我们称之为“地雷花”的植物在我的初中校园栽种了许多,天知道什么时候它的种子随着我到了我家的花盆里,这才使“地雷花”在我家生根。想不到任其自然的生长能给我带来这些意外与惊喜。

 我家花盆里还冒出过许多不知名的植物,其中绝大多数都被我验明证身。比如我发现花盆里长出了伏地的藤蔓,经过一番地毯式的搜寻,我在花盆的土层里发现了大量的西瓜籽——敢情是我吃了西瓜之后图省事把西瓜籽都丢在花盆里了。还有一回,两株苍白赢弱的幼苗钻出土层,受到了我的精心的呵护,但到了冬天,它们还是一命呜呼了。我把它们的根掘出来一看,只见上面赫然连着两个乌黑的荔枝壳!至于荔枝壳是什么时候丢进花盆的,我已记不清了;最后西瓜和荔枝都死了,我的口福之梦也自然破灭了。

 我喜欢播种生命,也喜欢孕育生命的过程。当辣椒开出小白花的时候,我想是不是该授粉了。望着那鳞次栉比的小花,我鼓足一口气吹过去,算是“风力传粉”了。这几天辣椒越结越多,不知是不是我的功劳。但草莓就没那么容易了。我听说给草莓授粉要用毛笔在雄蕊和雌蕊间轻轻地刷,我照着做了,效果却不明显。我又想到用蜜蜂来传粉是万无一失的,便打开阳台窗户,日日盼着能有一只蜜蜂飞进来,但始终未能如愿。尽管如此,我家那盆草莓还是偶尔结出果实。待那小型草莓成熟之后,便成为殷红色,挂在墨绿色的叶片下面。微风吹过,便轻轻摇晃,随之散发出一阵细细的甜香,溢满整个阳台。

 三年前,我种了三株不过手掌那么长的小芦荟。它们长得很快,如今已经有小臂那样高了。听别人说芦荟可以开出美丽的花,我家的芦荟却始终是一片青绿色,不见一点儿花的影子。不过今年一开春,我惊奇地发现三株大芦荟中的两株已经从根部分出了小芦荟,密密麻麻地第在大芦荟的脚下,像一群正在游戏的小朋友。我花时间把它们移栽到新的花盆里,竟然栽了十盆。原来,不开花的芦荟对待后代也是一点儿也不马虎的。妈妈开玩笑说,我家可以开芦荟专卖店了,并且前景十分光明。

 我可不愿开专卖店,但这么多花盆摆在阳台上实在是有点拥挤了。我打算把这十盆芦荟自己留一些,一些送给同学或朋友,一些拿去摆在教室的窗台上。它们虽然没有艳丽的花朵,没有香甜的果实,却能在数年之后给养护它的人以朴素的惊喜。但愿它们能给更多人带去欢乐,也但愿这些来自我家阳台的小生灵能够给更多人传送去生命的讯息。

 评语:有生命的东西都是地球上的主人。小小阳台,就像是作者的心灵家园。从这里可以感悟到生命的坚韧,生命的繁盛,生命的可贵和生而有命的乐趣。作者以情趣盎然的笔触描绘了阳台上的诸多生命,表现了对诸多生命的赞美。
 
 

 * 本站是所有资料仅供教学之用。本站部分内容来自互联网或由会员上传,版权归原作者所有,如有问题,请及时联系我们。
* 本站所有的数据都是本地下载,不可能出现不能下载,下载不成功时,请一直重试下载,如果一直不成功,可能是本站出了故障,隔个几分种后再次重新下载,详细请参考下载说明!
 站内搜索

关键字  

 栏目推荐
唐诗三百首    中国四大名著
文言文翻译   入团志愿书
中考历届试卷  高考历届试卷
在线新华字典  在线成语词典
 相关资料
《兰亭集序》文言文知识梳理
王羲之《兰亭集序》阅读练习及答案
《兰亭集序》练习题
《兰亭集序》教案15
《兰亭集序》flash课件3
《兰亭集序》flash朗读
《兰亭集序》ppt课件(19页)2
《兰亭集序》教案14
《兰亭集序》ppt课件(12页)
《兰亭集序》ppt课件(66页)
《兰亭集序》教案13
《兰亭集序》ppt课件(30页)2
《兰亭集序》ppt说课课件(10页)
《兰亭集序》ppt课件(30页)
《兰亭集序》教学设计12
《兰亭集序》教案11
《兰亭集序》ppt课件(123页)
《兰亭集序》书法欣赏图片素材(8张)
《兰亭集序》ppt课件(49页)
《兰亭集序》ppt课件(19页)
《兰亭集序》教案10
《兰亭集序》ppt说课课件(27页)
《兰亭集序》ppt课件(75页)
《兰亭集序》mp3配乐朗读
《兰亭集序》导学案4
《兰亭集序》学案3
《兰亭集序》学案2
《兰亭集序》教案9
《兰亭集序》默写练习
《兰亭集序》导学案
《兰亭集序》文言文知识归纳
《兰亭集序》ppt课件15
《兰亭集序》ppt课件14
《兰亭集序》说课稿3
《兰亭集序》导学案2
《兰亭集序》导学案
《兰亭集序》知识点全面归纳
《兰亭集序》学案
《兰亭集序》测试题
《兰亭集序》ppt课件13
王羲之《兰亭集序》原文及译文(含图)
《兰亭集序》ppt课件12
《兰亭集序》教学案例——对朗读教学法的实践与看法
《兰亭集序》ppt课件11
《兰亭集序》ppt课件10


   版权所有 无忧无虑中学语文网 Email:zmjfy@yeah.net  浙ICP备05019169号